www.zielonabielawa.pl

Spalanie odpadów a jakość powietrza

INFORMACJA O JAKOŚCI POWIETRZA W BIELAWIE

Powiadomienie o przekroczeniu pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu

W związku z okresem grzewczym przypominamy mieszkańcom miasta Bielawa, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW W PIECACH DOMOWYCH.

PAMIĘTAJ!

DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI

W piecach domowych poza węglem kamiennym (o uziarnieniu powyżej 3 mm), drewnem  (o wilgotności w stanie roboczym do 20%) można spalać: papier i opakowania z papieru, tekturę i opakowania z tektury, opakowania z drewna, odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki, odpady z gospodarki leśnej.

Bezwzględny zakaz palenia w piecach obejmuje: plastikowe pojemniki i butelki po napojach, zużyte opony, inne odpady z gumy, przedmioty z tworzyw sztucznych, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczne skóry, opakowania po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów, plastikowe torby z polietylenu, papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych, a także od 1 lipca 2018r. węgiel brunatny oraz paliwa produkowane z jego wykorzystaniem, muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem, węgiel kamienny w postaci miału o uziarnieniu poniżej 3 mm, biomasę stałą o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (czyli przygotowane do spalenia drewno, które jest wilgotne, zamoknięte).

Spalanie odpadów przyczynia się do emisji trujących gazów i pyłów, takich jak tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami.

Powstające zanieczyszczenia negatywnie wpływają na środowisko, a przede wszystkim na zdrowie ludzi. Powodują one wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory. Szkodliwość tych substancji dla naszego zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni, co umożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem z kolei jest lokalny wzrost ilości substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.

Spalając odpady w piecach trujemy więc siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, a przez to i całego domu.

UWAGA!

Jak Ty możesz temu zapobiec?

  • Zwróć uwagę, czy w swoim gospodarstwie domowym nie przyczyniasz się do emisji dioksyn, spalając w domowych piecach śmieci.

  • Segreguj odpady i pozbywaj się ich w sposób zgodny z prawem.

  • Jeśli nasz sąsiad zatruwa powietrze, którym oddychamy, zwróć uwagę sąsiadowi, że źle czyni,  a w przypadku braku reakcji powiadom:

    Straż Miejską tel. 74/8328706, 669102102 (w godz. 7.00-22.00, z wyjątkiem sobót i niedziel)

    Policję tel. 997, 74/8334207

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu lub grzywny.

MIEJMY NA UWADZE ZDROWIE SWOJE I INNYCH LUDZI.

DBAJMY O ŚRODOWISKO


Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Antysmogową dla Dolnego Śląska (z wyłączeniem Wrocławia i uzdrowisk) z dnia 8 grudnia 2017 roku przyjętą przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego od 1 lipca 2018 r. wprowadzono zakaz stosowania:
– Węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z jego wykorzystaniem. Węgiel brunatny ma niską wartość opałową, a podczas spalania emituje duże ilości zanieczyszczeń.
– Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem. Muły i floty zawierają dużą ilość wody, która uszkadza urządzenia i kominy.
– Węgla kamiennego w postaci miału, o uziarnieniu poniżej 3 mm. Spalanie miału powinno odbywać się tylko w zaawansowanych instalacjach przemysłowych z nowoczesnym systemem odpylania.
– Biomasy stałej (drewna) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. Spalać wolno tylko drewno suche- sezonowane najlepiej przez min. 2 lata. Spalanie wilgotnego drewna prowadzi do dużych emisji silnie rakotwórczego bezno-a-pirenu i bardzo szkodliwych pyłów. Ponadto sadza, w połączeniu z wilgocią drewna może prowadzić do samozapłonu komina.
Ponadto:
Nowo uruchamiane kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu) oraz nie mogą posiadać rusztu awaryjnego
oraz:
Nowo uruchamiane kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) określone w ekoprojekcie. Jednocześnie dopuszcza się stosowanie ekofiltrów zapewniających redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie*.
Jednocześnie informujemy, że:
– Od 1 lipca 2024r. zakazano używania tzw. „kopciuchów”- czyli instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają minimum 3 klasy.
– Od 1 lipca 2028r. zakazano użytkowania instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4, czyli węglem i drewnem palimy tylko w instalacjach minimum 5 klasy.
Informacje o normach, ekoprojekcie oraz szczegółach uchwały antysmogowej dostępne są na stronie internetowej irt.wroc.pl
PAMIĘTAJ!
Zanieczyszczone powietrze zbiera śmiertelne żniwo! Tylko na Dolnym Śląsku z tego powodu umiera rocznie ok. 3000 osób! Dla porównania – tylu ludzi ginie na drogach w całej Polsce!
Podstawową przyczyną zanieczyszczenia powietrza są domowe piece, kotły i kominki, w których spalamy głównie węgiel i drewno. W piecach lądują również śmieci, co jest zakazane!
Podczas ich spalania do powietrza wydostają się ekstremalnie niebezpieczne substancje, które wdychamy. Wiele z nich trafia też do gleby i wody, skąd wraz z żywnością dostają się do naszego organizmu.
Za nieprzestrzeganie uchwały grozi grzywna do 5000 zł.
Warto też pamiętać, że utrudnianie kontroli podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Podejrzenia o spalaniu odpadów na terenie gminy zgłaszaj do straży miejskiej.

 

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji

Ta witryna używa plików cookie. "Cookies" (ciasteczka) co to takiego? "Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył. Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach : mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk, mechanizm sond internetowych, wersje językowe. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zamknij