www.zielonabielawa.pl

Uchwała antysmogowa

Uchwała antysmogowa dla obszaru województwa (z wyłączeniem gminy Wrocław oraz uzdrowisk) – najważniejsze elementy

1 lipca 2018r. na obszarze województwa dolnośląskiego wchodzą w życie trzy uchwały antysmogowe Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2017r.

Gminy Bielawa dotyczy uchwała nr XLI/1407/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz.5155), która stanowi akt prawa miejscowego. Oznacza to, że dotyczy ona wszystkich mieszkańców Bielawy. Zgodnie z tą uchwałą:

 • Wszystkie instalacje grzewcze na paliwa stałe (piece, kotły, kominki etc.) uruchomione po 1 lipca 2018r. będą musiały spełniać wymogi ekoprojektu pod kątem emisji cząstek stałych (PM).

 • W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (tj. pieców i kominków) emisja pyłu nie może przekraczać granicznych wielkości:
  – 20 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet,
  – 40 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek,
  – 50 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla pieców/kominków z otwartą komorą spalania.

 • W przypadku kotłów emisja pyłu nie może przekraczać granicznych wielkości:
  – 40 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla kotłów z automatycznym podawaniem paliwa,
  – 60 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla kotłów z ręcznym podawaniem paliwa.

 • Od 1 lipca 2018 r. będzie zakazane stosowanie najgorszej jakości paliw stałych:
  -węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  -węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
  -mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystywaniem,
  -biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

  Wprowadzenie takiego zakazu wynika z faktu, że węgiel brunatny oraz najdrobniejsze frakcje węgla kamiennego, muły węglowe i flotokoncentraty, to paliwa stałe generujące największe emisje zanieczyszczeń, szczególnie w zakresie emisji pyłów oraz benzo(a)pirenu.

 • Należy ponadto pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym.

 • Uchwała przewiduje również zakaz stosowania:

  od 1 lipca 2024 roku źródeł ciepła na paliwa stałe oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018r.,  których emisja nie odpowiada żadnej z klas emisyjności według polskiej normy PN-EN 303-5:2012;

  od 1 lipca 2028 roku źródeł ciepła na paliwa stałe oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018r, których emisyjność dla pyłu odpowiada 3 i 4 klasie według polskiej normy PN-EN 303-5:2012.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji

Ta witryna używa plików cookie. "Cookies" (ciasteczka) co to takiego? "Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył. Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach : mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk, mechanizm sond internetowych, wersje językowe. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zamknij