www.zielonabielawa.pl

Azbest

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń , w których był lub jest wykorzystywany azbest – właściciele, zarządcy lub użytkownicy miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby z azbestu, dokonują inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, która powinna zawierać: miejsce i adres występowania azbestu, oznaczenie właściciela/zarządcy, tytuł własności, nazwę i rodzaj wyrobu, ilość, rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów lub przydatność do dalszej eksploatacji, planowane usunięcia wyrobów (sposób, przez kogo, termin) lub przewidywany termin usunięcia wyrobu ( okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu, całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji).
Informację, o której mowa wyżej osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają burmistrzowi, natomiast przedsiębiorcy – wojewodzie. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
Nadmieniam, że wykorzystanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032r.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji

Ta witryna używa plików cookie. "Cookies" (ciasteczka) co to takiego? "Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył. Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach : mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk, mechanizm sond internetowych, wersje językowe. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zamknij