www.zielonabielawa.pl

Co można oddać do PSZOK

PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

miejsce do którego mieszkaniec może bez dodatkowej opłaty dostarczyć niżej wymienione odpady, zlokalizowane w ZGK Spółka z o.o. przy ul.Ceglanej 2 w Bielawie

czynny:

od poniedziałku do piątku od godziny 11:00 do godziny 19:00 oraz w soboty od godziny 8:00 do godziny 16:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

Odpady przyjmowane w PSZOK:

1). papier i tektura tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe, metale i opakowania wielomateriałowe oraz odzież i tekstylia – w każdej ilości;  

2). zużyty nie zdekompletowany sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości;  

3). meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości 300kg/nieruchomość/tydzień

4). odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 300 kg/tydzień/nieruchomość;  

5). zużyte opony – jednorazowo do 5 szt.;  

6). chemikalia, w tym: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, opakowania po chemikaliach – w każdej ilości;  

7). odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne, oleje i tłuszcze jadalne, papier i tektura); z wyłączeniem odpadów zielonych – w każdej ilości;  

8). odpady zielone – jednorazowo w ilości do 300l/tydzień/nieruchomość;  

9). inne odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności: lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki; zużyte baterie i akumulatory; zużyte kartridże i tonery  – w każdej ilości.  

W przypadku niewłaściwego świadczenia usługi przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości może zgłosić powyższy fakt do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7” telefonicznie pod numerem tel. 74 831 50 02, elektronicznie e-mail: biuro@zgpd7.pl, pisemnie lub osobiście w Biurze Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7”, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów.

Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia polegającego na niewłaściwym świadczeniu usług przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji

Ta witryna używa plików cookie. "Cookies" (ciasteczka) co to takiego? "Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył. Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach : mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk, mechanizm sond internetowych, wersje językowe. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zamknij