www.zielonabielawa.pl

Lis w mieście – jak się uchronić?

Lis w mieście – jak się uchronić?

Zdjęcie przedstawia lisa na łące

Coraz częściej otrzymujemy zgłoszenia o pojawiających się w mieście lisach. Wszystko przez to, że wiele osób je dokarmia. Lis to takie zwierzę, które łatwo się dostosowuje do panujących warunków i jeśli ma łatwy dostęp do pożywienia to chętnie z niego korzysta np. żerując na śmietnikach.
W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców Bielawy o zamykanie kontenerów na śmieci oraz zaprzestanie dokarmiania zwierząt i ptaków, w sposób polegający na wykładaniu resztek jedzenia na trawnikach i innych miejscach wokół budynków. W przeciwnym razie lisy przyzwyczajone do łatwego zdobycia jedzenia będą na teren miasta Bielawa powracać, generując koszty związane z ich odłowem i redukcją. Jednocześnie zalecamy, żeby lisów nie dotykać, nie próbować się z nimi zaprzyjaźniać. Jeżeli będziemy je ignorować nie zrobią nam krzywdy.

Regulamin realizacji odłowu redukcyjnego lisów bytujących na terenie zabudowanym miasta Bielawa.
1. Niniejszy regulamin określa zasady odłowu redukcyjnego lisów bytujących na terenie zabudowanym miasta Bielawa.
2. Wyłapywanie lisów będzie realizowane poprzez ustawianie klatek pułapek na lisy w uzasadnionych miejscach a następnie uśpienie zwierząt i oddanie do utylizacji. 3. Czynności wykonywane podczas łapania, uśpienia zwierząt muszą być wykonywane w sposób humanitarny.
4. Odłów redukcyjny lisów może być prowadzony zgodnie z okresami polowań na zwierzęta łowne tj. w terminach określonych w decyzji Starosty Dzierżoniowskiego: 01.06.2016r do 31.03.2017r. 01.06.2017r. do 31.03.2018r.
5. Użytkownik nieruchomości będzie mógł nieodpłatnie wypożyczyć klatkę pułapkę w Straży Miejskiej w Bielawie maksymalnie na okres 1 miesiąca pod warunkiem wypełnienia druku zgłoszenia i protokołu.(załącznik Nr 1 i 2)
6. Użytkownicy nieruchomości na których bytują zwierzęta winni współpracować z Gminą i Strażą Miejską w zakresie:
a)zapewnienia karmy do nęcenia lisów (np. ryba, odpady po uboju itp),
b)zapewnienia obsługi klatek i odłowu poprzez:
-właściwe nęcenie i nastawienie klatki,i
-nadzór nad funkcjonowaniem klatki,
-bezzwłoczne informowanie Straży Miejskiej o złapaniu zwierzyny.
7. Straż Miejska po otrzymaniu zgłoszenia przekazuje informację lekarzowi weterynarii Beacie Dziurzyńskiej – Wojciechowskiej oraz sporządza notatkę służbową i przekazuje ją bezzwłocznie do Referatu Ochrony Środowiska wraz ze zgłoszeniem
8. Zwierzęta odłowione zostaną uśpione i przekazane do utylizacji przez lekarza weterynarii na indywidualne zlecenie Gminy. Koszty niezbędne do realizacji zadania będą pokrywane przez Gminę Bielawa.
9. W celu zmniejszenia populacji lisów penetrujących tereny zurbanizowane Gmina prowadzić będzie działania edukacyjne mieszkańców mające na celu doprowadzenie do zamykania kontenerów na śmieci oraz zaprzestania dokarmiania zwierząt i ptaków przez mieszkańców w sposób polegający na wykładaniu resztek jedzenia na trawnikach i innych miejscach wokół budynku.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji

Ta witryna używa plików cookie. "Cookies" (ciasteczka) co to takiego? "Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył. Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach : mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk, mechanizm sond internetowych, wersje językowe. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zamknij