www.zielonabielawa.pl

Czystość w mieście

Utrzymanie czystości na terenie miasta Bielawa obejmuje w szczególności:

W zakresie letnim:

 • pozimowe i letnie mechaniczne oczyszczanie jezdni, placów itp.

 • pozimowe i letnie oczyszczanie chodników, placów itp.

 • utrzymanie czystości terenów zielonych w pasach drogowych,

 • opróżnianie, zakup, wymiana koszy ulicznych na odpady;

 • usuwanie padłych zwierząt z pasów drogowych,

 • usuwanie dzikich wysypisk;

 • utrzymanie czystości przystanków

W zakresie zimowym:

 • utrzymanie zimowe ulic

 • utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, na terenie miasta Bielawa

————————————————————————————————————————

  • Obowiązki właścicieli w zakresie utrzymanie dróg i chodników

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek dbania o stan drogi należy do jej zarządcy. O chodnik położony wzdłuż nieruchomości musi zatroszczyć się jej właściciel (czyli wszystkie podmioty władające nieruchomością – współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością).

Przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Oznacza to, że jeżeli pomiędzy nieruchomością, a chodnikiem znajduje się np. trawnik, będący własnością gminy, to właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku dbania o chodnik (nie jest wtedy położony „bezpośrednio” przy nieruchomości). Wówczas ten obowiązek spoczywa na zarządcy drogi

Obowiązek uprzątania śniegu, lodu błota i innych zanieczyszczeń sprowadza się do uprzątnięcia ich na skraj chodnika od strony jezdni z możliwością odpływu wody do kanalizacji deszczowej. Należy pamiętać o tym, że śnieg należy składować w taki sposób, by jego zwały nie były przeszkodą komunikacyjną zarówno dla pieszych, jak i samochodów. Zatem zabronione jest odrzucanie go na ulicę, zostawianie hałdy śniegu na chodniku przy bramie, furtce czy płocie.

Ponadto na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek usuwania nadmiaru śniegu i zwisających sopli z dachów i balkonów – wynika to z przepisów Ustawy Prawo budowlane.

Kontrolę nad przestrzeganiem przez właścicieli nieruchomości w/w obowiązków sprawuje policja, straż miejska oraz nadzór budowlany.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji

Ta witryna używa plików cookie. "Cookies" (ciasteczka) co to takiego? "Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył. Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach : mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk, mechanizm sond internetowych, wersje językowe. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zamknij