www.zielonabielawa.pl

Kto odpowiada za zwierzęta

Informuję, że działania związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2018 Gmina Bielawa realizuje w zakresie:

  • Opieki nad chorymi kotami wolno żyjącymi oraz zwierzętami bezdomnymi (KOTY) po wypadkach (zdarzenia drogowe).

W imieniu Gminy w/w zadanie realizuje Fundacja Mam Pomysł zs w Bielawie. Podjęcie interwencji przez Fundację następuje po przyjęciu telefonicznego zgłoszenia od przedstawiciela Straży Miejskiej, Policji lub Urzędu Miejskiego w Bielawie.

  • Sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów.

W imieniu Gminy w/w zadanie realizuje Fundacja Mam Pomysł . Mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje do przedstawicieli Fundacji tel. 799 452 434. Akcja trwa od 28 marca 2018r. do wyczerpania srodków finansowych

  • Sterylizacji psów będących własnością mieszkańców Bielawy.

W imieniu Gminy w/w zadanie realizuje Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich. Akcja trwa do końca 10 czerwca 2018r. bądź do wyczerpania środków finansowych. Mieszkańcy Bielawy, których we własnym zakresie nie stać na opłacenie zabiegu mogą zgłaszać się do przedstawicieli Stowarzyszenia.

  • Dokarmiania wolno żyjących kotów.

 Mieszkańcy mogą zgłaszać potrzebę dokarmiania kotów w Urzedzie Miejskim w Bielawie pl. Wolności 1 pok. w Referacie Ochrony Środowiska pok. nr 3

  • Zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt (PSY).

W imieniu Gminy w/w zadanie realizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Azyl ul. Brzegowa 151, 58-200 Dzierżoniów. Przypadki faktycznie bezdomnych psów mieszkańcy mogą zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Straży Miejskiej w Bielawie a poza godzinami pracy – Policji.

  • Zapewnienia pomocy dzikim zwierzętom (np. SARNA, DZIK) – w przypadku zdarzeń drogowych na terenie Gminy Bielawa.

Zadanie realizowane jest poprzez współpracę z Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt w Kątnej. Interwencje należy zgłaszać Straży Miejskiej w Bielawie.W przypadku padłych dzikich zwierząt interwencje należy zgłaszać do właściciela terenu, w przypadku dróg do zarządcy drogi.

  • Prowadzenia nieodpłatnego elektronicznego oznakowania psów.

Zadanie to realizują bielawscy weterynarze. Zainteresowani mieszkańcy Bielawy mogą zgłaszać się do gabinetów weterynaryjnych w Bielawie.

Nadmieniam, że zgodnie z obowiązującym prawem, kierowca, który potrącił zwierzę, powinien mu zapewnić stosowną pomoc lub zgłosić zaistniałą sytuację odpowiednim służbom tj.: lekarzowi weterynarii, członkowi Polskiego Związku Łowieckiego, inspektorowi organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariuszowi Policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży Granicznej, pracownikowi Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnikowi Państwowej Straży Łowieckiej, strażnikowi łowieckiemu lub strażnikowi Państwowej Straży Rybackiej.

W stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową ustawodawca określił, że chwytanie na terenach zabudowanych i przemieszczanie ich do miejsc regularnego przebywania będzie mogło mieć miejsce jedynie w przypadku łącznego spełnienia trzech kryteriów. Po pierwsze zwierzę dzikie musi być niewątpliwie zabłąkane, po drugie schwytania może dokonać tylko podmiot upoważniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, po trzecie, może to mieć miejsce tylko w celu przemieszczania do miejsca regularnego przebywania zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Jednocześnie informuję, że w Bielawie w przypadku martwych psów z wypadków drogowych interwencje należy zgłaszać Straży Miejskiej, która w pierwszej kolejności podejmie próbę identyfikacji zwierzęcia, odnalezienia właściciela i następnie podejmie odpowiednie działania.

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Bielawie Referat Ochrony Środowiska – tel. 74/8328758

Straż Miejska w Bielawie – tel. 74/8328706, 669 102 102

Policja w Bielawie – tel. 997, 74 833 4207

Schronisko Azyl w Dzierżoniowie – tel. 74/8311800

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu- tel. 71/3406805

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji

Ta witryna używa plików cookie. "Cookies" (ciasteczka) co to takiego? "Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył. Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach : mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk, mechanizm sond internetowych, wersje językowe. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zamknij